weidehof krimpenerwaard botanisch

Botanisch beheer

Tijdens wandelingen kijken we er snel overheen, maar slootkanten staan vaak vol prachtige bloemen. Weidehof Krimpenerwaard helpt boeren met het behouden van een mooie oever.

 

De prachtige bloemen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een functie. De diversiteit aan beplanting trekt veel insecten die op hun beurt weer voedsel zijn voor de weidevogels.

 

Meer leven en kleur

Wij geven voorlichting aan agrariërs over de mogelijkheden van het vergroten van de soortenrijkdom in de slootkanten en op hun percelen. Dit kan door minder te bemesten en later te maaien zodat bloemen en planten zich kunnen uitzaaien. Door aangepast beheer ontstaat er een grotere diversiteit aan planten en dieren. We kunnen dan met z'n allen genieten van meer leven en kleur in de Krimpenerwaard.