weidehof krimpenerwaard weidevogels

Weidevogels

Met zijn weilanden, sloten, plassen en begroeiing vormt de Krimpenerwaard een ideaal leefgebied voor weidevogels. Maar de weidevogelpopulatie staat onder druk. Weidehof Krimpenerwaard zet zich samen met de agrariërs in voor het behoud van onze bijzondere weidevogelpopulatie.

 

De bekendste weidevogels vormen samen de zogeheten ‘Big Five’: de Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Slobeend. Deze prachtige vogels hebben, samen met andere soorten, van de Krimpenerwaard hun thuis gemaakt. De waard telt tevens vele agrarische bedrijven. Wij streven naar een gezonde balans: een waard waarin boeren de ruimte hebben om te ondernemen, terwijl de weidevogelpopulatie in tact blijft.

 

Samenwerking

Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, het coöperatief waarin de boeren uit onze streek vertegenwoordigd zijn. Om het de weidevogels naar de zin te maken, worden er bijvoorbeeld plas-dras locaties aangelegd; drassige gebieden waarin weidevogels graag verkeren. Ook maken we gebruik van een drone met thermische camera om de nesten van weidevogels in kaart te brengen. Deze kunnen dan worden beschermd wanneer het land wordt bewerkt. Zo kunnen de agrarische bedrijfsvoering en weidevogels in harmonie met elkaar samen leven.

 

Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) spelen een belangrijke rol in de bescherming van de vogels. Zij helpen bij het in kaart brengen van de nesten en vormen zo de oren en ogen in het veld. Voor het extra werk dat agrariërs doen met het oog op weidevogels, kunnen zij een vergoeding ontvangen.

 

Waardevol: de Big Five!

Voor de Big Five hoeft u niet in het vliegtuig te stappen. Die fladderen gewoon rond in onze waard.

Big five 1

Grutto

'Utto, utto, utto!' klinkt zijn baltsroep over de weide. Deze prachtige roeptoeter met oranjebruine kop en kaarsrechte snavel heeft zijn naam aan zichzelf te danken.

Big five 2

Kievit

Deze weidevogel, met z'n kenmerkende zwarte kuif en witte vlek op de wang, is op z'n best in de paringstijd wanneer hij in de lucht indrukwekkende capriolen laat zien.

Big five 3

Tureluur

Hij overwintert in het zuiden, maar als hij weer terug is in onze mooie waard, kun je niet om hem heen; daar zorgen die felrode pootjes wel voor!

Big five 3

Scholekster

Zwart-wit verenkleed, oranje snavel en oranje poten. Als dat onze Scholekster niet is. Nesten van dit mooie beest kun je op de gekste plekken in de Krimpenerwaard tegenkomen.

Big five 3

Slobeend

Ploegt met z’n brede snuit graag door het schone water van de Krimpenerwaard, maar kiest net zo graag het luchtruim voor een retourtje Oost- of Zuid-Europa.