weidehof krimpenerwaard water

Water

De sloten in de Krimpenerwaard zijn rijk aan dieren, planten en insecten. Door op een zorgvuldige en ecologische wijze te baggeren en te schonen, behouden we de biodiversiteit die onze sloten kenmerkt.

 

Weidehof Krimpenerwaard staat boeren, verenigd in het Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, bij in het onderhouden van hun sloten. Door tijdig en gericht te baggeren en te schonen, creëren we voldoende waterdiepte en zuurstof voor de flora en fauna in het water.

 

Verantwoord baggeren

Wij streven naar baggeren in zogeheten ‘mozaïekvorm’. Dit houdt in dat een agrariër zijn sloten gespreid baggert, in plaats van alle sloten in één keer. Ook geven wij de voorkeur aan baggeren door het midden van het water, zodat slootbewoners tijd en ruimte hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt, krijgen de agrariërs een vergoeding. Boeren kunnen bij Weidehof Krimpenerwaard terecht voor vragen over ecologisch verantwoord baggeren.

 

Ecologisch slootschonen

Wij lichten boeren voor over de mogelijkheden van het vergroten van de soortenrijkdom in de sloot en slootkant. Wanneer bij het schonen van de sloot de wortels van de planten intact blijven blijft de plant behouden. Dit kan door de inzet van het juiste materieel. Door een gerichte werkwijze te hanteren en daarbij te voorkomen dat er veel bagger in de slootkant terecht komt ontstaat er een grote variatie aan plantensoorten.