Water Infiltratie Systeem Vlist.

In het project wordt op 352 hectare een water infiltratie systeem (WIS) gerealiseerd op veenweidegronden