Weidehof Krimpenerwaard zet zich, samen met agrariërs (Agrarisch Collectief), in voor het natuur- en landschapsbeheer van de Krimpenerwaard. Wij streven naar een omgeving waarin agrariërs kunnen ondernemen en planten en dieren zich thuis voelen.

 

De Krimpenerwaard is een leef- en broedgebied voor vele soorten weidevogels, waaronder de Grutto, de Kievit en de Tureluur. De regio is rijk aan agrarische bedrijven, de belangrijkste beheerders van de waard. Weidehof Krimpenerwaard streeft naar een harmonieuze verhouding tussen natuur en landbouw.

 

 

Agrarisch Collectief Krimpenerwaard

 

Agrarisch Collectief

De uitvoer van het natuurbeheer is in handen van het Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, een coöperatie van boeren in de Krimpenerwaard. Wilt u zich ook inzetten voor het natuur- en landschapsbeheer? Meld u dan aan als deelnemer.

 

Aanmelden  

Natuurbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van Weidehof Krimpenerwaard is onder te verdelen in vier categorieën: water, weidevogels, botanisch beheer en landschap. Door ons te richten op het verbeteren van weilanden en de omliggende wateren, dragen we zorg voor een groene en duurzame waard. Weidehof Krimpenerwaard heeft als doel stabilisatie (en indien mogelijk groei) van de weidevogelpopulatie en een toename van de biodiversiteit.

Water

De sloten in de Krimpenerwaard zijn rijk aan dieren, planten en insecten.

Lees meer  

Weidevogels

In de Krimpenerwaard vindt u vele soorten weidevogels. Kent u de Big Five al?

Lees meer  

Botanisch beheer

Tijdens wandelingen kijken we er snel overheen, maar slootkanten staan vaak vol prachtige bloemen.

Lees meer  

Landschap

De weilanden geven onze Krimpenerwaard zijn groene en weidse uitstraling.

Lees meer