De tomeloze inzet voor weidevogels van melkveehouders in de Krimpenerwaard betaalt zich uit. Onder aansturing van Weidehof Krimpenerwaard kwamen er afgelopen weidevogelseizoen meer grutto’s groot. Dat blijkt uit tellingen van echte profs. van het ecologisch adviesbureau  
Bui-tegewoon groenprojecten. De BTS tellingen, het percentage broedparen grutto dat daadwerkelijk jongen vliegvlug krijgt, was afgelopen seizoen 72,3% en dat is ruim voldoende om de populatie in stand te houden. Het ging om 112 succesvolle broedparen. 

En dat is goed nieuws. Ook in het mooie open landschap van de Krimpenerwaard voelen de weidevogels zich steeds meer thuis. En dat ook dankzij de toename van het aantal boeren dat aanhaakt bij weidevogelbeheer.  
Zo is het aantal plas-dras gebieden toegenomen en zijn er inmiddels op ruim 40 locaties stukken land drassig gemaakt. Een positieve ontwikkeling is ook dat Weidehof Krimpenerwaard het beheer steeds meer stuurt op geschiktheid voor de kuikens. Een nest met eieren is het begin, maar geen garantie op broedsucces. Kunnen de kuikens zich goed bewegen in het gras en biedt de biotoop ruimte om te schuilen voor predatoren, vijanden als buizerds, kiekendieven en de vos. En is er genoeg eten voorradig? 

Vragen te over. Voor Weidehof Krimpenerwaard blijft het zaak de vinger aan de pols te houden en het beheer nog beter neer te leggen, denk aan kruidenrijke slootkanten, beweide percelen en gericht maaibeleid zodat de vogels er voedsel kunnen vinden en kunnen schuilen. 

Het goede nieuws over de grutto wordt enigszins overschaduwd door de daling van het aantal broedparen kievit. Ook landelijk doet de kievit het slechter dan andere jaren. In de Krimpenerwaard gaan we samen met het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw,  onderzoeken wat de oorzaken zijn. Want een polder zonder de spectaculaire buitelingen van deze prachtige vogel in het voorjaar is onvoorstelbaar.

 
Weidehof Krimpenerwaard is aangesloten bij BoerenNatuur.