BTS tellingen 2023

  

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aantallen weidevogels in de Krimpenerwaard voeren we jaarlijks een uitgebreide monitoring uit, de zogenoemde BTS tellingen. 

Enerzijds van de broedparen en anderzijds van de aanwezige kuikens. In april worden de aanwezige broedparen geteld, eind mei en begin juni is de telling vooral gericht op de aanwezige kuikens.

Zo krijgen we een goed beeld van het broedsucces van de weidevogels in de diverse polders. Voor de tellingen krijgen we hulp van vrijwilligers en Rudi Terlouw.

We zijn dik tevreden met hetgeen we zien. Op veel locaties zijn de resultaten zeer positief, we zien veel kuikens!