Vorige week is er in polder Vlist een kruidenrijk mengsel ingezaaid op een perceel van ruim 1 hectare.

Wij zijn blij met de inzet van onze deelnemers om mee te doen aan het inzaaien van kruidenrijk grasland.
Kruidenrijk grasland vergroot de biodiversiteit en trekt insecten aan, die op hun beurt weer een perfecte voedselvoorziening zijn voor de kuikens van de weidevogels.

Komend voorjaar zal het resultaat van het kruidenrijke grasland goed zichtbaar zijn!

 

 

Wij werken op diverse manieren aan het versterken van de weidevogelpopulatie in de Krimpenerwaard. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds.

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".