Op de slotavond van de NVWK op 10 november heeft familie de Jong uit Vlist de kristallen kievit uitgereikt gekregen. Zij zijn benoemd tot weidevogelboer van het jaar 2021.

  

Deze familie is enorm fanatiek in het beschermen van "hun" weidevogels. Vader Adri heeft zijn liefde voor (weide)vogels overgedragen op zoons Burchart en Didderik. Als kleine ventjes wisten de jongens het weidevogelgedrag al goed te interpreteren en daardoor elk nest te vinden!

 

Dit jaar hebben ze 47 nesten op hun land gevonden. Daarnaast zijn ze actieve en betrokken beschermers van "hun" zwarte sterns. 

 

Na zovele jaren toegewijde aandacht voor de weidevogels, is de kristallen kievit dubbel en dwars verdient!

 

(Op de foto Didderik de Jong die grutto Limosa nadat het voorzien is van een zender, weer los laat)