Eind april plaatsen deelnemende boeren vlotjes in de sloot voor de zwarte sterns. Op deze vlotjes bouwen de zwarte sterns hun nest.
De zwarte sterns maken hun nest graag in een flink begroeide sloot met gele waterlelie en plompebladeren. De weideranden langs de sloot worden niet gemaaid en zijn mooi dicht begroeid. Beweiding houden ze niet van, ze broeden graag in alle rust.
Al deze factoren bij elkaar, maken de ideale omgeving voor broedende zwarte sterns.

Wist u dat de zwarte stern een echte kolonie broeder is? Ze bevinden zich met velen in dezelfde sloot en beschermen elkaar en elkaars nesten met uiterste precisie! Het is dan ook een drukte van jewelste bij een zwarte stern kolonie in de buurt!

Op de foto ziet u een zwarte stern kolonie in polder Vlist. De kuikens worden gevoed door hun ouders. Ziet u het kuiken op de foto verwachtingsvol naar zijn/haar ouder kijken?

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en steun uit het ELFPO "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".