De Krimpenerwaard is van oudsher een uitstekende plek voor weidevogels. Maar vooral met de steltlopers zoals de grutto gaat het niet goed in Nederland, het aantal broedparen loopt nog altijd terug. Wij als Agrarisch Collectief zetten ons samen met agrariërs in om het landschap voor de grutto te verbeteren.
 
Op een aantal locaties in de Krimpenerwaard hebben we plas-dras locaties aangelegd en deelnemers van ons Collectief werken mee om het gras later te maaien en het gras kruidenrijker te krijgen. Onderzoek in de afgelopen jaren toont aan dat dit een positief effect heeft op de aantallen grutto’s die hier op afkwamen.
 
Meer weidevogels is mooi, maar brengen ze ook jongen groot in de Krimpenerwaard? Uit verkennende studies in het natuurgebied en tellingen van vrijwilligers bij agrariërs, weten we dat er zeker jonge grutto’s groot worden. Maar er zijn nog veel vragen. Zijn er genoeg kuikens die opgroeien en “vliegvlug” worden? Welke percelen hebben de voorkeur van de ouders met kuikens? En is een combinatie van natuurgebied en agrarisch gebied juist gunstig? Doordat de grutto’s niet individueel herkenbaar waren, was dit niet met zekerheid te zeggen.
 
Om meer zekerheid te krijgen, zijn 2 volwassen grutto’s in het werkgebied van het Collectief voorzien van een kleine satellietzender van 5 gram. Zo kunnen we de bewegingen van gruttofamilies volgen in de Krimpenerwaard, maar ook  wanneer de grutto’s aan het eind van de zomer afreizen naar West-Afrika en als ze weer terugkeren naar de Krimpenerwaard zijn ze traceerbaar.
 
Het onderzoek in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd door het Lowland Ecology Network (LEN). Ze werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen, die al jaren grutto’s bestudeert in Friesland. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in november 2020.