Vorige week is er in de Bergambachtse polder een kruidenrijk mengsel ingezaaid. Dit gebeurd in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

Wij als Collectief zijn blij met de inzet van onze deelnemers om mee te doen aan het inzaaien van kruidenrijk grasland.
Kruidenrijk grasland vergroot de biodiversiteit en trekt insecten aan, die op hun beurt weer een perfecte voedselvoorziening zijn voor de kuikens van de weidevogels.

Komend voorjaar zal het resultaat van het kruidenrijke grasland goed zichtbaar zijn!

 

PZH_EU_financiering.jpg