Baggeragenda, interessant voor u?

 

Om een betere afstemming tussen uw eigen agrarische bedrijfsvoering en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden mogelijk te maken, introduceert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een baggeragenda. Door het gefaseerd uitvoeren van baggerwerkzaamheden biedt de baggeragenda u meer flexibiliteit. Wat is een baggeragenda? En is een baggeragenda ook interessant voor u?

 

Kijk op www.schielandendekrimpenerwaard.nl voor meer info.