Om nesten van weidevogels op te sporen maakte het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard dit voorjaar voor het eerst gebruik van een drone.

Redactie Het Kontakt, maandag 16 jul 2018

 

Krimpenerwaard

Hoewel de drone slechts één seizoen is ingezet, is gebiedscoördinator Mariëlle Oudenes-Graveland al overtuigd. "Het is een prima hulpmiddel om eieren van soorten als kievit, grutto en tureluur te traceren. Dat doet -ie snel én efficiënt." Een speciale warmtecamera herkent de nesten met eieren van de weidevogels. "Door de warmte lichten die als een witte stip op."

Het zoeken gebeurt al voor zonsopkomst, zodat het temperatuurverschil tussen het nest en de omgeving het grootst is. De drone zoeft op zo'n dertig meter hoogte over de percelen, zonder daarbij de broedende vogels te verstoren. Via een schermpje kijken weidewachters waar zich mogelijk nesten bevinden. Ze hoeven het nest hierna alleen nog maar te markeren, om te voorkomen dat die onder de maaimachine komt.

De drone ziet alles, zo merkte Mariëlle. "Drie weidewachters vonden op een avond op een perceel negen nesten. Een prima resultaat. De volgende ochtend vloog de drone over hetzelfde perceel en vond nog eens elf legsels. Met de boer die het perceel beheert maken we dan afspraken om het maaien uit te stellen. Dit werkt het best voor opgroeiende kuikens."

 

Biodiversiteit

Het ACK is verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in de Krimpenerwaard. Dat beheer richt zich op het in stand houden van de weidevogelpopulatie en het vergroten van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard. Met de 90 aangesloten boeren zijn afspraken gemaakt over beheer van zo'n 1.300 agrarische percelen. Zo hanteren ze latere maaidata, om te voorkomen dat eieren of jongen in de maaimachine belanden en doen ze mozaïekbeheer. Mariëlle laat een grote kaart zien van de Krimpenerwaard. Bijna elk perceel heeft een andere kleur, dus een ander beheer. "Door niet alle percelen tegelijk maaien ontstaat er een afwisseling van hoog en laag gras. Jonge weidevogels hebben dan steeds een plek waar ze kunnen schuilen."

Maar er gebeurt meer om het de weidevogels naar de zin te maken. Zo staan er op acht plekken pompen met een zonnepaneel, bedoeld om weilanden te vernatten. Weidevogels houden van drassig land, want daarin is veel voedsel te vinden. "Deze plas-drasgebiedjes zijn echte trekpleisters. Als grutto's na hun lange reis uit Afrika hier aankomen, gaan ze daarheen om op te vetten. En je ziet ze ook weer met hun kleintjes." Op 15 juli mochten de pompen uit, maar veel boeren vroegen Mariëlle of ze nog een paar weken konden blijven staan. "Ze zien dat er vaak nog veel vogels gebruik maken van die stukjes natte grond."

 

Onderdeel

Mariëlle stoort zich aan het beeld dat boeren geen oog zouden hebben voor broedende weidevogels. "Veel boeren doen echt hun best om de bescherming van weidevogels onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering." Of alle inspanningen gaan helpen om de achteruitgang van de weidevogelstand in de Krimpenerwaard te stoppen? Mariëlle durft het niet te voorspellen. "Daarvoor is meer nodig dan een drone en wat pompen. Het gaat om de kuikens. Daar gaan er nu nog teveel van dood, door kou of een gebrek aan voedsel. Of ze vallen ten prooi aan kraaien, buizerds of bunzings. Predatie blijft gewoon een heel lastig verhaal. Iets waar wij als ACK echt iets aan willen doen. Het is duidelijk dat we ons moeten blíjven inzetten om de weidevogels te redden."