De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft nog steeds verbetering nodig, ondanks de vele inspanningen van de afgelopen jaren. Met een integrale aanpak gaan zoveel mogelijk agrarische bedrijven met concrete maatregelen aan de slag.
Het doel van het project is om zoveel mogelijk melkveehouders in de Krimpenerwaard bewust te maken van de relatie tussen de agrarische bedrijfsvoering en de waterkwaliteit in de regio.
Er zijn verschillende maatregelen die praktisch toepasbaar zijn. Het Agrarisch Collecief Krimpenerwaard gaat met de agrariërs aan de slag met het op ecologische wijze onderhouden van de sloten op het bedrijf. Door met elkaar na te denken over een onderhoudsplan voor de sloten waarin staat aangegeven wanneer welke gesloot gebaggerd of geschoond wordt ontstaat een praktisch werkdocument voor de boer.

melding voor media uitingen nieuw