Kruidenrijk Grasland is een belangrijk gegeven in het weidevogelbeheer. Het biedt namelijk een uitstekende habitat voor het opgroeien van kuikens door de open structuur van de vegetatie. Dit geldt ook voor percelen die extensief beweid worden. De verschillen tussen lang en kort gras zijn aantrekkelijk voor weidevogels en hun kuikens. Daarnaast zijn insecten die afkomen op de bloeiwijze van kruiden het stapelvoedsel voor kuikens.
Ons doel is om percelen die al kruidenrijk zijn zo veel als mogelijk te behouden en daarnaast op andere percelen een kruidenrijker en gevarieerder grasland te vormen door aangepast beheer of extensief weiden.

Langs de buitenranden van percelen, langs de sloot, zijn al veel kruidenrijke randen te vinden. Deze randen van één of twee meter breed worden niet bemest en laat gemaaid. Hierdoor groeien er veel verschillende soorten planten en is het tevens een aantrekkelijke strook voor weidevogels.

Weidehof werkt samen met het Agrarisch Collectief aan de volgende zaken

  • Opzetten onderzoek naar vorming kruidenrijker grasland in de Krimpenerwaard
  • Aanleggen proefvelden in de vorm van kruidenrijkere percelen
  • Aanleggen proefvelden in de vorm van kruidenrijke randen langs mais

 

PZH_EU_financiering.jpg