In het Kansenboek Zwarte Stern staan activiteiten opgenomen voor het vergroten van de populatie Zwarte Sterns in de Krimpenerwaard. Weidehof Krimpenerwaard is betrokken bij de uitvoering van de maatregelen die in dit plan genoemd zijn. Maatregelen die in de komende periode genomen worden zijn onder andere:

  • Uitbreiding vlotlocaties door maken van nieuwe vlotjes en zoeken van geschikte locaties,
  • Opstellen werkwijze en duidelijke werkomschrijving ten behoeve van uitleggen vlotjes
  • Uitvoeren van inrichtingsmaatregelen voor aanbreng vlotjes met kruidenrijke rand (baggeren, schonen watergang)
  • Opstellen onderhoudsplan locaties en vlotjes

    Sinds 2016 is het pakket Zwarte Stern reeds onderdeel van het ANLB 2016 in de Krimpenerwaard. Het beheer van de randen die aan weerszijden van de vlotlocaties wordt uitgevoerd valt hieronder